The elections

ID Desc. Posibility. Impact Risk plan 1 Risk plan 2
Risk plan 3
1 Unexpected and sudden project manager loss. High 3 weeks delay
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
2 Zwiększone koszty instalacji tele-kiosku. Niezbyt precyzyjna analiza przedwdrożeniowa. Wysokie Dodatkowy koszt 1 ₡
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
3 Opóźnienie w produkcji kluczowego komponentu spowodowało konieczność przesłania tele-kiosków drogą lotniczą. Niskie Dodatkowy koszt 5₡ lub opóźnienie o 1 tydz.
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
4 Klient rozmywa odpowiedzialność. Wydłużony proces decyzyjny powodujący opóźnienia. Niskie Opóźnienie o 1 tydz.
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
5 Zwiększona absencja pracowników podczas mistrzostw w piłce nożnej. Ryzyko sezonowe w okresie od 5-go do 9-go (włącznie) tygodnia projektu. Średnie Opóźnienie o 1 tydz.
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
6 Wzrost ceny kluczowego komponentu spowodowany zmianą wartości jena. Ryzyko występuje również w przypadku zlecenia montażu tele-kiosków krajowemu podmiotowi. B. Niskie Zwiększony koszt o 2₡ za każdy tydzień do końca trwania projektu
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
7 Zakup tańszych surowców. (SZANSA) Niskie Tańszy zakup surowców - oszczędność 2₡
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
8 Sprzyjająca pogoda umożliwiająca efektywniejsze niż zakładano montowanie tele-kiosków. (SZANSA) Niskie Skrócenie trwania zadań o 1 tydzień
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:
StrategyIntroduced from:

* W przypadku zastosowania strategii przeniesienia proszę wprowdzić tydzień od którego rozpoczął funkcjonowanie dany plan, a nie tydzień w którym wykupiono ubezpieczenie (wdrożono plan).
Moment przedłużenia ubezpieczenia nie ma znaczenia dla uproszczonego modelu symulacyjnego. W arkuszu należy zaznaczyć sumę czasu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej tj. 4 lub 8 lub 12 tygodni.