Wybory Samorządowe

ID Opis Prawdop. Skutek Plan zarządzania ryzykiem 1 Plan zarządzania ryzykiem 2
Plan zarządzania ryzykiem 3
1 Nagła utrata kierownika projektu. Poszukiwanie poprzez agencję pracy wydłuży czas realizacji o trzy tygodnie. Wysokie Opóźnienie o 3 tyg.
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
2 Zwiększone koszty instalacji tele-kiosku. Niezbyt precyzyjna analiza przedwdrożeniowa. Wysokie Dodatkowy koszt 1 ₡
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
3 Opóźnienie w produkcji kluczowego komponentu spowodowało konieczność przesłania tele-kiosków drogą lotniczą. Niskie Dodatkowy koszt 5₡ lub opóźnienie o 1 tydz.
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
4 Klient rozmywa odpowiedzialność. Wydłużony proces decyzyjny powodujący opóźnienia. Niskie Opóźnienie o 1 tydz.
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
5 Zwiększona absencja pracowników podczas mistrzostw w piłce nożnej. Ryzyko sezonowe w okresie od 5-go do 9-go (włącznie) tygodnia projektu. Średnie Opóźnienie o 1 tydz.
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
6 Wzrost ceny kluczowego komponentu spowodowany zmianą wartości jena. Ryzyko występuje również w przypadku zlecenia montażu tele-kiosków krajowemu podmiotowi. B. Niskie Zwiększony koszt o 2₡ za każdy tydzień do końca trwania projektu
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
7 Zakup tańszych surowców. (SZANSA) Niskie Tańszy zakup surowców - oszczędność 2₡
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
8 Sprzyjająca pogoda umożliwiająca efektywniejsze niż zakładano montowanie tele-kiosków. (SZANSA) Niskie Skrócenie trwania zadań o 1 tydzień
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od
StrategiaWdrożono od

* W przypadku zastosowania strategii przeniesienia proszę wprowdzić tydzień od którego rozpoczął funkcjonowanie dany plan, a nie tydzień w którym wykupiono ubezpieczenie (wdrożono plan).
Moment przedłużenia ubezpieczenia nie ma znaczenia dla uproszczonego modelu symulacyjnego. W arkuszu należy zaznaczyć sumę czasu obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej tj. 4 lub 8 lub 12 tygodni.